ara pasaj, mimarlık ve tasarım kavramlarını; mimarlık ve araçları hariç, diğer tüm disiplinlerle değerlendirilmesi, yorumlanmasını amaçlayan bir blogtur. ara pasaj interaktif bir mecra olup, herkesin katılımına açıktır.

 

 / ara passage is a blog which aims to discuss and understand architecture and design by other diciplines except architecture and its tools. ara passage is an interactive media which welcomes everybody.

 

ara pasaja katılmak için....  / to join ara passage....

© 2 0 1 2-   2 0 1 3    ara m i m a r l ı k .   A l l   r i g h t s   r e s e r v e d .   imprint .     P o w e r e d  By  arait.®