Tarihsel perspektif içinde değişen kent kültürü ve çağdaş insan ihtiyaçları ile hızla gelişen teknoloji ve buna bağlı olanak çeşitliliği, mimarlığı, salt bir “inşa etme” eylemi olmaktan çıkarıp, güçlü bir kuramsal dayanağı olması gereken bir disiplin haline getirmiştir.

Bu bağlamda mimari tasarım, yapı teknolojileri, yerel yönetim politikaları, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve çevreci yaklaşımlar çerçevesinde ele alınmalıdır.

Tüm bu değişimin ortasında aramimarlık olarak amacımız, çağdaş, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve esnek bir mimariyle, müşteri taleplerini, akılcı ve estetik bir yaklaşımla bir araya getirmektir.

 

 

mimarlık ofisi / office for architecture

profil / profile        

© 2 0 1 2-   2 0 1 3    ara m i m a r l ı k .   A l l   r i g h t s   r e s e r v e d .   imprint .     P o w e r e d  By  arait.®